KIO pluginovi za KDE

KIO (KDE Input/output) pluginovi (tzv. KIO slaves) jedna su od najznačajnijih prednosti KDE sučelja, no korisnici uglavnom ne znaju za njih i nadomještaju ih drugim programima. Pluginovi olakšavaju pristup datotekama, web stranicama, protokolima komunikacije i ostalim resursima putem unificiranog sučelja i API-ja. Programi u koje je ugrađena KIO podrška (najznačajniji predstavnik je Konqueror, no tu je i većina KDE aplikacija) mogu raditi na datotekama smještenim na udaljenim serverima kao da su lokalne. Prozor za otvaranje datoteka (File dialog) tih programa poznaje KIO sintaksu, pa tako jednostavno možemo pristupiti nekoj datoteci koja primjerice može biti na nekom FTP serveru, a da ju prethodno ne moramo prenijeti lokalno. Par KIO plugina se koristi svakodnevno, kad god se iz Konquerora pristupa web stranicama ili lokalnim direktorijima. Tako su logično i imenovani: http i file. Kod pristupa nekoj vrsti datoteke za koju postoji KIO plugin, on se sam aktivira bez pokretanja dodatne aplikacije pa to i ubrzava rad. Nijedna od naredbi za pokretanje ne može se napisati u terminalu (Konsole itd.) odnosno u ljusci, već u nekoj od komponenti KDE-a.

Samba i SSH

Dva najpoznatija plugina osim file, http i ftp su svakako Samba i Fish (SSH), upravo zato što se takvim mrežnim resursima često pristupa. Samba plugin omogućuje pristup MS Windows dijeljenim mrežnim direktorijima. Ako upišemo "smb:/" u Konqueror, dobit ćemo popis mrežnih radnih grupa (workgroups) poslije kojeg možemo normalno doći do bilo kojeg računala odnosno njegovih direktorija. Moguće je i direktno upisati cijelu putanju sintaksom "smb://login@imeracunala/share". Možemo izostaviti i login jer će se automatski poslati onaj s kojim smo prijavljeni u Linux. Ako ga želimo promijeniti, postavke se nalaze u Control Center - Internet&Network - Local Network Browsing. Sve se to može i zapamtiti u KWalletu, podsustavu KDE-a namijenjenom pamćenju lozinki. Sljedeći po korisnosti je Fish,odnosno pristup SSH serverima i razmjeni datoteka s njima. Sintaksa pristupa je fish://login@udaljenoracunalo. Ako je promijenjen port (umjesto 22) može se navesti na kraju, odvojen dvotočkom. Ako nismo postavili SSH ključeve i autentifikaciju, dodatni će nas prozor također tražiti lozinku, no moguće ga je zapamtiti u KWalletu. Jednom kad smo spojeni putem KIO-a, možemo raditi kao i na lokalnom datotečnom sustavu. Možemo normalno kopirati između lokalnog i udaljenog sustava, mijenjati dozvole nad datotekama i preimenovati ih, a možda i najbitnije, pregledavati ih kao da su lokalne. To uključuje slike, PDF dokumente, fontove i slično, a i preslušavanje audio datoteka, prije nego što ih odlučimo prebaciti. Naravno, ako je spora veza, i ovo će sporo raditi jer će se u nekim slučajevima ipak morati prebaciti cijela slika kako bi se lokalno iscrtala. Uređivanje datoteka također je olakšano jer kod snimanja promjena datoteku nije više potrebno prebacivati natrag već se ona sprema izravno na server. Kao što je spomenuto, ovo će raditi samo u izvornim KDE aplikacijama. Bilo koja druga će prvo morati skinuti cijelu datoteku kako bi ju mogla obraditi, što je i najveća mana sustava. Primjerice, XMMS radi upravo tako, što ga ovdje čini skoro neiskoristivim.

Alternative KIO-u

Osim iz KDE-a, mrežne diskove i resurse moguće je montirati i kao posebnu particiju odnosno točku montiranja, potpuno neovisno o aplikacijama. U slučaju Windows dijeljenih direktorija potrebno je znati sintaksu smbmount naredbe, a za SSH se mora instalirati i učitati posebni kernel modul (SHFS ili Lufs), pa je KIO jednostavniji. U posljednje se vrijeme pojavio FUSE (Filesystem in Userspace), framework za razvoj novih i spajanje najraznovrsnijih datotečnih sustava i tehnologija u Linux. No za većinu potreba KIO je jednostavniji. Osim pristupa mrežnim resursima postoji još zavidan broj KIO pluginova. Do popisa instaliranih najlakše je doći pokretanjem naredbe help:/kioslave ili programom KInfoCenter - Protocols. Namjena većine njih očita je iz imena i uglavnom se odnosi na upravljanje arhivama (bzip, gzip, tar) ili mrežnim protokolima (imap, ldap, nfs, nntp, pop3, smtp, telnet). Neki pak olakšavaju svakodnevni rad ili su zamjena za specijalizirane programe. Primjerice audiocd plugin omogućuje jednostavno kopiranje glazbe s audio CD-a u neki od formata (Ogg, MP3). Locate omogućuje pretraživanje, tj. zamjenu za istoimenu naredbu iz shella. Info, man i help omogućuju brz pristup dokumentaciji. Prijenosni uređaji također su dostupni pomoću pluginova za iPod, PSP, Creative Nomad JukeBox ili Windows CE (svi se moraju naknadno instalirati). Specijalno za Debian postoji kio-apt, a kio-beagle i kio-clucene imena su projekata za indeksiranje i pretraživanje lokalnih datoteka. Osim navedenih, dodatni pluginovi mogu se pronaći na kde-apps.org, a nakon instalacije odmah će ih prepoznati bilo koja KIO aplikacija.

Ivan Capan, ožujak 2007.